Obchodní podmínky

Jana Bačíková
IČ: 07907303
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Městského úřadu Lovosice.
Nejsem plátce DPH.

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od mé aktuální vytíženosti
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství, přesný termín focení si domluvíme
  po porodu ještě z porodnice

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

 • objednat se můžete přes kontaktní formulář na webu, případně telefonicky
 • objednáním fotografování automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak stvrzujete, že akceptujete můj styl fotografování i úprav

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit na domluvené focení, je Vaší povinností oznámit mi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem, minimálně 3 dny předem
 • při zrušení v den focení budu požadovat úhradu ušlého zisku ve výši 50 % z ceny domluveného balíčku
 • pokud se na focení nedostavíte bez jakékoliv omluvy, budu požadovat úhradu ušlého zisku ve výši 100 % z ceny domluveného balíčku (pokud mi ušlý zisk neuhradíte, v budoucnu již nebude žádná další spolupráce možná)

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • ateliérové fotografování je zatím určeno pouze pro newborn a narozeninová focení
 • lokace exteriérového focení je určena po vzájemné dohodě
 • v ceně focení je započítána doprava do 20 km (výjezdní místo je Velemín) a při delších vzdálenostech k ceně vybraného balíčku účtuji cestovné ve výši 8,-/km (počítá se i zpáteční cesta)
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení po domluvě přesouvá na jiný termín

DOBA FOCENÍ

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku (exteriérové focení trvá zhruba hodinu, u newborn počítejte 2-4 hodiny)
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • pokud se opozdíte o více než 20 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna focení zrušit a ateliér či smluvené místo opustit
 • nemohu ručit za spolupráci všech členů rodiny, a pokud se v určeném časovém rozpětí nepodaří nafotit dostatečný počet kvalitních fotek, nemůže to být přičítáno na vrub fotografa, stejně tak to není důvod ke snížení finančního ohodnocení dané zakázky

CENA FOTOGRAFICKÝcH SLUŽEB

 • cena focení se řídí aktuálně platným ceníkem ke dni Vaší objednávky

Splatnost cen

 • cenu za focení zaplatíte ihned po focení v hotovosti, případně převodem na účet
 • cenu za fotografie vybrané nad rámec balíčku zaplatíte převodem na účet ještě před jejich zpracováním
 • pokud nedojde k zaplacení ceny, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby, než je zaplacena (na úpravách začnu pracovat až po uhrazení celkové částky)
 • při uhrazení faktury po její splatnosti se prodlužuje dodací doba – dle aktuální vytíženosti fotografa

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • do 3 pracovních dnů po focení zasílám náhledy fotografií, ze kterých si vyberete fotografie k upravení
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravám)
 • vybrané fotografie k úpravě odešlete zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději do 4 týdnů od obdržení náhledů (pokud v této lhůtě výběr neodešlete, vyhrazuji si právo vybrat fotografie k upravení sama)
 • objednání fotografií k úpravě je závazné

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

 • u fotografií v rámci ceny provádím úpravu světla, barev a základní retuš (pupínky, škrábance,..)
 • speciální požadavky na náročnější retuš jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná (pokud víte již před focením, že budete chtít retušovat např. dětské tetovačky, odstraňte je dětem již doma, nikoliv ale těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá)
 • u newborn focení provádím odstranění pupínků, škrábanců a malých modřin, retušuji velké kousky loupající se kůže, nikoliv ale všechnu loupající se kůžičku, která je pro novorozence typická
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

DODACÍ LHŮTA FOTOGRAFIÍ

 • doba dodání fotografií je 4 týdny od data obdržení Vašeho výběru (pokud je uhrazená celá částka za focení), nikoli od data focení (u fotografií nad rámec balíčku běží tato lhůta až od jejich zaplacení)
 • vyhrazuji si právo prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:
  – při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  – při obdržení výběrů po více než 4 týdnech
  – při uhrazení faktury po její splatnosti
  – pokud nastanou okolnosti, které nejsem schopna ovlivnit, např. onemocnění, porucha PC, ..

PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • hotovou zakázku obdržíte v elektronické verzi ve formě odkazu na zásilku, ze které si fotografie stáhnete v plné velikosti 
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky

Formát fotografií

 • upravené fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 3:2 v plném rozlišení, vhodné pro velkoformátový tisk
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • všechny neupravené fotografie v raw formátu archivuji po dobu jednoho měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR), pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie ve formátu jpg archivuji po dobu jednoho roku

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na mých webových stránkách disponují souhlasem daných osob

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.