Obchodní podmínky

Jana Bačíková
IČ: 07907303
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Městského úřadu Lovosice.
Nejsem plátce DPH.

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od mé aktuální vytíženosti
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství, přesný termín focení si domluvíme
  po porodu ještě z porodnice

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

 • objednat se můžete emailem nebo telefonicky
 • objednáním fotografování automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak stvrzujete, že akceptujete můj styl fotografování i úprav

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit na domluvené focení, je Vaší povinností oznámit mi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem, minimálně 3 dny předem
 • při zrušení v den focení budu požadovat úhradu ušlého zisku ve výši 50 % z ceny domluveného balíčku
 • pokud se na focení nedostavíte bez jakékoliv omluvy, budu požadovat úhradu ušlého zisku ve výši 100 % z ceny domluveného balíčku (pokud mi ušlý zisk neuhradíte, v budoucnu již nebude žádná další spolupráce možná)

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • ateliérové fotografování je určeno pouze pro novorozence a děti, pro které jsou prostory ateliéru uzpůsobeny
 • lokace exteriérového focení je určena po vzájemné dohodě
 • při focení mimo Velemín si k ceně vybraného balíčku účtuji cestovné ve výši 8,-/km (počítá se cesta z místa sídla firmy fotografa na místo focení a zpět)
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Při focení je zakázáno pořizovat fotografie či videa na vlastní mobil nebo fotoaparát bez mého
souhlasu! Po předchozí domluvě nemám problém s tím, když si vyfotíte na mobil zákulisní
fotku z focení, ale ne tak, že Vám připravím scénu a miminko, Vy si ho vyfotíte na mobil a
následně si mou fotku z dané scény nevyberete. Děkuji za pochopení.

DOBA FOCENÍ

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku (rodinné a dětské focení trvá zhruba hodinu, u newborn počítejte 2-4 hodiny)
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • pokud se opozdíte o více než 20 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna focení zrušit a ateliér či smluvené místo opustit
 • nemohu ručit za spolupráci všech členů rodiny a pokud se v určeném časovém rozpětí nepodaří nafotit dostatečný počet kvalitních fotek, nemůže to být přičítáno na vrub fotografa, stejně tak to není důvod ke snížení finančního ohodnocení dané zakázky

CENA FOTOGRAFICKÝcH SLUŽEB

 • cena focení se řídí aktuálně platným ceníkem ke dni Vaší objednávky

Splatnost cen

 • cenu za focení včetně cen za fotografie vybrané nad rámec balíčku zaplatíte převodem na účet ještě před jejich zpracováním
 • pokud nedojde k zaplacení ceny, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby, než je zaplacena

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • do 3 pracovních dnů po focení zasílám náhledy fotografií, ze kterých si vyberete fotografie k upravení
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravám)
 • vybrané fotografie k úpravě odešlete zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději do 4 týdnů od obdržení náhledů (pokud v této lhůtě výběr neodešlete, vyhrazuji si právo vybrat fotografie k upravení sama)
 • objednání fotografií k úpravě je závazné
 • po obdržení Vašeho výběru Vám odešlu na e-mail fakturu, na jejíž uhrazení máte 14 dní (fotografie začnu zpracovávat až po obdržení platby)

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

 • u fotografií v rámci ceny provádím úpravu světla, barevné tonality, odstranění pupínků, škrábanců a malých modřin, u novorozenců retušuji velké kousky loupající se kůže, nikoliv ale všechnu loupající se kůžičku, která je pro novorozence typická
 • speciální požadavky na náročnější retuš jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 100,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná (pokud víte již před focením, že budete chtít retušovat např. dětské tetovačky, odstraňte je dětem již doma, nikoliv ale těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá)
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

DODACÍ LHŮTA FOTOGRAFIÍ

 • doba dodání fotografií je 4 týdny od data zaplacení faktury, nikoli od data focení
 • vyhrazuji si právo prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:
  – při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  – při obdržení výběrů po více než 4 týdnech
  – pokud nastanou okolnosti, které nejsem schopna ovlivnit, např. onemocnění, porucha PC, ..

PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • hotovou zakázku obdržíte v elektronické verzi ve formě odkazu na zaheslovanou online galerii, ze které si fotografie stáhnete v plné velikosti 
 • přímo z galerie si můžete objednat tisk na různé produkty (fotografie, fotoplátna, ..) v různých velikostech
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky

Formát fotografií

 • upravené fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení, vhodné pro velkoformátový tisk
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • všechny neupravené fotografie v raw formátu archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR), pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie ve formátu jpg archivuji po dobu jednoho roku

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na mých webových stránkách disponují souhlasem daných osob

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.